Nieuws

Terug naar Nieuws

Bijzondere monitoringsstrategie IJssel afgerond!

MONSTERNAME IJSSEL – We hebben weer een klus geklaard op de IJssel!

Afgelopen week hebben onze veldwerkers David Janssen en Martin van den Breevaart een aantal vakken in  de IJssel bemonsterd. Aan de hand van de resultaten, die uit de waterbodemanalyse volgen, kunnen de baggerwerkzaamheden worden gestart. De IJssel wordt met enige regelmaat gebaggerd om deze op diepte te houden voor de scheepvaart.

Op de IJssel is een bijzondere monitoringsstrategie van toepassing, dat wil zeggen dat een dergelijke monstername minimaal één keer in de 2 jaar wordt uitgevoerd. Op basis van deze strategie mag de maximale vaklengte per deellocatie afwijken volgens de reguliere strategieën uit de NEN5720.

Vorige week mochten we even meeliften met Van den Herik. Zij brachten onze monstername-unit naar de IJssel. Dank je wel, John van Lit! Nu is het weer tijd om huiswaarts te gaan. Op naar het volgende project!

#mhpoly #creatieveingenieurs #mooiproject #ijssel #bemonsteren #waterbodemonderzoek #NEN5720 #bijzonderestrategiemonitoring #milieuhygienischonderzoek #MilieuRuimte #milieuservices

Terug naar Nieuws