Projecten


Bekijk project

Monitoring waterbodem Noordzeekanaal en aanliggende havens

Milieu & Ruimte

Bekijk project

In-situ partijkeuring bij herinrichting van de openbare ruimte vrijkomende grond

Milieu & Ruimte

Bekijk project

Certificering grondstromen ‘Ruimte voor Rivier’-project kribverlaging Waal, fase II

Milieu & Ruimte

Bekijk project

Noord-Zuidlijn Centraal Station Amsterdam

Industrie & Constructies, Waterbouw & Infra

Bekijk project

Milieukundige begeleiding bij onderhoudsbaggerwerkzaamheden Voorhaven in Deventer

Milieu & Ruimte

Bekijk project

Chemisch afvalwaterbestendige kelder voor een chloorplant

Industrie & Constructies

Bekijk project

Coupure en duikerconstructie retentiebekken Beegden

Waterbouw & Infra

Bekijk project

Begeleiding baggerwerkzaamheden Oude-Rijn, Rijn-Schiekanaal, De Zijl en De Kaag

Milieu & Ruimte

Bekijk project

Dampoort-aquaduct N57 (provincie Zeeland)

Waterbouw & Infra