Projecten - Verkennend waterbodemonderzoek Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch

Verkennend waterbodemonderzoek Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch


Project

In de periode van september tot november 2014 hebben we op diverse plekken in de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd.

 
Aanleiding

Enkele vaargeulen waren op een paar plekken te ondiep, waardoor ze niet aan de Nautisch Gegarandeerde Diepte voldeden. En een dorp dat van oudsher bekendstaat als ‘baggerdorp’ komt dan natuurlijk in actie. Ons onderzoek moest inzicht geven in de milieuhygiënische en fysische kwaliteit van de bodem die bij het onderhoudsbaggerwerk afgegraven zou worden.

Werkwijze

De monsters moesten in verschillende vaargeulen genomen worden. In totaal hebben we 370 boringen gedaan in 37 monsternamevakken met een totale lengte van ca. 12,5 km. Alles volgens het boekje door onze mensen met protocol 2003 en 2018 op zak. Bijzonder was de potentieel explosieve situatie ter plaatse: omdat zich in de Biesbosch mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevinden, mocht de oorspronkelijke vaste bodem niet geroerd worden. Dat hebben we voor elkaar gekregen door de boringen uit te voeren met een zuigerboor tot maximaal de Nautisch Gegarandeerde Diepte inclusief 0.2 m overdiepte. De verkregen monsters zijn in het laboratorium onderzocht op het standaard C2-pakket voor zoete rijkswateren. Daarnaast is de fractieverdeling van de te baggeren bodem bepaald en onderzocht of er asbest in de waterbodem aanwezig was.

Resultaat

Dit verkennende waterbodemonderzoek is een erkend bewijsmiddel conform het Besluit bodemkwaliteit of afvoer naar een erkend baggerspeciedepot. De aannemer kan het onderzoek gebruiken als basis voor een grondstromenplan.

  • Opdrachtgever

    Combinatie VolkerInfra/Van Oord (ViVo)