Ontwikkeling habitat voor de reparatie van een gasleiding in Javazee